Mój dom

Moja duchowa rodzina

Moja oaza

WIZJA

Kościół jako organizm

Kościół jako duchowa rodzina

Kościół, którego jestem cześcią

"DĄŻĄC DO OSIĄGNIĘCIA WIZJI"

MISJA

Głosić Jezusa Chrystusa

Czynić innych Jego uczniami

Być razem

"PODEJMUJEMY MISJĘ"

WARTOŚCI

Miłość wzajemna

Troska o drugiego

Więź z Kościołem

"OPARTĄ O BIBLIJNE WARTOŚCI"

Kluczowe elementy kościoła

BIBLIA

Wierzymy, że jest ona natchnionym Słowem Boga, które przedstawia Jego działanie pośród historii wielu pokoleń ludzi oraz wyraża Jego wolę wobec człowieka. Nauczanie Słowa jest nieodłączną częścią naszego nabożeństwa.

BAPTYZM

Jesteśmy częścią Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Podkreślamy:

  • Słowo Boże jako najwyższy autorytet
  • Konieczność nowonarodzenia.

Baptyści w Polsce to ponad 115 wspólnot.

NABOŻEŃSTWO

To czas, kiedy zgromadzamy się wspólnie razem w Kościele.

WIECZERZA PAŃSKA

Raz w miesiącu obchodzimy Wieczerzę Pańską pod postacią chleba i wina. Podążamy za przykładem, który pozostawił nam Pan Jezus, wspominając Jego śmierć.

CHRZEST

Praktykujemy biblijny chrzest, czyli taki, w którym chrzcimy osoby dorosłe, świadome oraz nawrócone. Chrzest jest publicznym wyrazem utożsamienia się w śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa.

MUZYKA

Praktykujemy wspólny śpiew jako jeden ze sposobów oddawania Bogu chwały. Na każdym nabożeństwie spotkasz się zatem z żywą muzyką, graną przez „zespół uwielbienia”.

ZBÓR

To nasza wspólnota. Nie należy do żadnego człowieka, lecz do Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tylko niewielką częścią całego Kościoła na obliczu całego świata, którego głową jest Pan Jezus.

PASTOR

Duchowy pasterz, którego głównym zadaniem jest dbanie o zgodność nauczania z Bożym Słowem, kaznodziejstwo i duszpasterstwo.

RADA ZBORU

To organ wykonawczy zboru, który odpowiada za kierowanie działalnością wspólnoty. Miłość, troska o innych oraz wrażliwość na potrzeby to filary naszego przywództwa.

CZŁONKOSTWO

Dołącz do nas! Pamiętaj jednak, iż Kościół Pana Jezusa to narodzeni na nowo ludzie, którzy potwierdzili to chrztem w wieku dorosłym. Jeżeli Pan Jezus kogoś przyjmuje, to my także!

SŁUŻBY W KOŚCIELE

Jesteśmy aktywnie zaangażowani w służbę Kościoła. Głosimy Słowo Boże, nauczamy dzieci, prowadzimy śpiew, pomagamy innym i wiele innych rzeczy, które mają na celu oddać chwałę Panu Jezusowi.

PIENIĄDZE W KOŚCIELE

Nasz zbór nie opiera się na pieniądzach, lecz na wierze w Pana Jezusa. Podkreślamy jednak potrzebę ofiarności jako biblijnej wartości, która sprawia, że Zbór może funkcjonować. Zasadą, która nam przyświeca jest dobrowolność i ochotne serce.

Wyznanie wiary do pobrania

Kościół Chrześcijan Baptystów "OAZA"

Dziechcinka 3A43-460 Wisła+48 724 151 549administracja@moja-oaza.pl

Konto bankowe

30 1050 1096 1000 0001 0592 3221

Code SWIFT

INGBPLPW 30 1050 1096 1000 0001 0592 3221

©2023 Wisła Oaza